Współczesne kompleksy biurowe to nie tylko budynki, do których przychodzi się „na 8 godzin”. W ramach inwestycji biurowych rozwijana jest szeroka oferta usług towarzyszących, m.in. sportowo-rekreacyjnych czy gastronomicznych, z których korzystać można przed, w trakcie czy po pracy. W kompleksach biurowych, w których znajduje się wiele firm i tysiące pracowników tętni też życie, naturalnie tworzą się społeczności, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, które inicjują deweloperzy obiektów, czasami też sami najemcy.

 

Wszystkie wydarzenia, które inicjujemy dla szerokiej społeczności naszych najemców, ale też otoczenia, realizujemy pod nazwą TORUS LINK. W ramach licznych projektów edukujemy, stwarzamy możliwości do rozwoju zawodowego, integrujemy, aktywizujemy sportowo i społecznie, a nawet przeprowadzamy konkursy.

 

W ramach TORUS LINK zdefiniowaliśmy kilka obszarów odnoszących się do różnych form aktywności:

IDŹ W DÓŁ