Przemysław Ryś wzmocnił zespół Torusa

Przemysław Ryś dołączył do firmy deweloperskiej Torus kilka miesięcy temu, aby wesprzeć ją na poziomie zarządczo-operacyjnym. Pod koniec marca br. oficjalnie wszedł do zarządu spółki (jako wiceprezes), obejmując w niej jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego (COO). Wspólnie z wieloletnim prezesem Torusa, Sławomirem Gajewskim, realizować będzie długofalową wizję rozwoju firmy, której celem jest zwiększanie aktywności inwestycyjnej i dywersyfikacja biznesu. Jego pojawienie się w Torusie to pierwszy etap procesu sukcesji biznesowej, od dłuższego czasu przygotowywanego i starannie realizowanego przez właścicieli firmy.