ARKOŃSKA BUSINESS PARK

ARKOŃSKA BUSINESS PARK
Arkońska Business Park - kompleks 5 budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni najmu 29 900 m2, zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, na terenie o powierzchni około 1,5 ha. Projekt realizowany był w dwóch etapach: pierwszym, od września 2006 r. do marca 2008 r., w którym zrealizowano budynki A1 i A2, oraz drugim, od czerwca 2008 r. do stycznia 2010 r., kiedy zrealizowano budynki od A3 do A5. Budynki mają od 5 do 6 kondygnacji naziemnych oraz 1 lub 2 kondygnacje podziemne, w których mieszczą się parkingi. Kompleks dysponuje łącznie 557 miejscami parkingowymi: 481 w parkingach podziemnych i 76 miejsc naziemnych. Właścicielem budynków A1 i A2 jest w chwili obecnej SEB Investment GmbH, a budynki A3, A4 i A5 zostały w 2013 r. zakupione przez PZU Asset Management. Więcej informacji na: www.arkonska.pl